GEMİ ADAMI İŞ BAŞVURU FORMU / SEAFARER JOB APPLICATION FORM

  Individual Informations / Kişisel Bilgiler

  Full Name / Tam İsim (required/gerekli) *

  Born Date / Doğum Tarihi (dd/mm/yyyy) (required/gerekli) *

  Born Place / Doğum Yeri (required/gerekli) *

  Telephone / Telefon (required/gerekli) *

  Residence Address / İkamet Adresi (required/gerekli) *

  E-mail / E-Posta (required/gerekli) *

  Military Situation / Askerlik Durumu

  Nationality / Uyruğu

  Competency / Yeterliliği

  Rank Request / İstediği Görev

  Working clothes size / İş Elbisesi-Tulum Ölçüsü
  ( S / M / L / XL / XXL / XXXL )

  Safety Shoes Size / İş Ayakkbı Numarası

  EMERGENCY CONTACT POINT INFORMATION / Acil Durum İletişim Bilgileri

  FULL NAME / Tam Adi

  RELATIONSHIP / Yakınlık Dercesi

  CONTACT NUMBER / İletişim Bilgisi

  PASSPORT / Pasaport

  SEAMAN'S BOOK / Liman Cüzdani

  MEDICAL CERTIFICATE / Sağlık Belgesi

  Number No

  Number No

  Number No

  Issue Date Veriliş tarihi

  Issue Date Veriliş tarihi

  Issue Date Veriliş tarihi

  Issue Place Verildiği Yer

  Issue Place Verildiği Yer

  Issue Place Verildiği Yer

  Valid Until Bitiş Tarihi

  Valid Until Bitiş Tarihi

  Valid Until Bitiş Tarihi

  EDUCATION INFORMATIONS / Eğitim Bilgileri

  NAME OF SCHOOL Okul İsmi

  DIVISION Bölümü

  GRAD. YEAR Mezuniyet yılı

  NOTES Notlar

  LANGUAGE INFORMATIONS / Lisan bilgileri

  LANGUAGE Lisan

  WHERE LEARNED Öğrendiği Yer

  SPEAKING Konuşma

  READING Okuma

  GRAMMAR Gramer

  CERTIFICATES / Sertifikalar

  CERTIFICATE Sertifika

  CERTIFICATE NO Sertifika No

  ISSUED DATE Veriliş Tarihi

  EXPIRY DATE
  Bitiş tarihi

  Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele /Fire Prevention And Fire Fighting

  Temel İlk Yardım/ Elemantary First Aid

  Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri/ Personal Survival Techniques

  Can Kurtarma Araçlarını Kullanma / Proficiency İn Survival Craft And Rescue Boat

  Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi/ Personel Safety And Social Responsibility

  Güvenlik Farkındalık Belgesi/ Security Awareness Certificate

  Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi/ Designated Security Duties Certificate

  Güvenlik İle İlgili Tanıtım/ Security-Related Familirization Certificate

  İleri Yangınla Mücadele/ Advanced Fire Fighring

  İlkyardım Eğitimi/ Medical First Aid Training

  Tıbbi Bakım Eğitimi/ Medical Care Training

  Radar Gözlem Ve Plotlama/ Radar Observation And Plotting

  Otomatik Radar (ARPA) Pılotlama/ Automatic Radar Plotting Aids Training

  Vardiya Tutma/ Watch Keeping

  Eektronik Harita Gösterimi Ve Bilgi Sistemi (Ecdıs)/ Electronic Chart Display Information System

  K/Ü Kaynak Yönetimi /Bridge Resources Management (BRM)

  Makine Kaynak Yönetimi / Engine Resources Management (ERM)

  Gemi Güvenlik Zabiti /Ship Security Officer (SSO)

  Yüksel Voltaj 1000 Volt Eğitim / High Voltage 1000 V Training

  Deniz Çevre Bilnci Egitimi /Marine Environmental Awareness

  Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi / Leadership and Teamwork Training

  Aşçı Uygunluk Belgesi / Document Of Compliance For Ship Cook

  SEA EXPERIENCE / Çalışma Geçmişi

  Company
  Firma

  Vessel Name
  Gemi Adi

  Tonnage
  Tonaji

  Rank Görevi

  Disembark Date
  Ayriliş tarihi

  Working Period
  Çalişma Süresi

  PLEASE GIVE ONE NUMBERS FOR REFERENCES Referance için en az bir Numara veriniz

  Name of Company / Firma Adi

  Name of Person / Personel Adi

  Telephone / Telefon

  I declared that, all informations in this form are completely true, if any missing or wrong informations, i accept that to be fired without any warning. I will obey to the rules of the company and the ship if i attended for any duty. Bu formda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin tam olarak doğruluğunu beyan ederim. Ayrıca bu bilgilerin içinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda hiçbir bir uyarıya gerek kalmaksızın iş akdine son verilmesi için sebep oluşturabileceğini anlayarak kabul ettiğimi beyan eder, şirket tarafından uygun bir göreve atandığım takdirde işyeri usul, yönetmelik ve kurallarına uymayı taahhüt ederim.

  Date/Tarih :

   

  Signature/İmza :

   

  Crew Manager Notes / Personel Müdürü notlari :