GEMİ ADAMI İŞ BAŞVURU FORMU / SEAFARER JOB APPLICATION FORM
  Individual Informations / Kişisel Bilgiler
  Full Name / Tam İsim (required/gerekli) *
  Born Date / Doğum Tarihi (dd/mm/yyyy) (required/gerekli) *
  Born Place / Doğum Yeri (required/gerekli) *
  Telephone / Telefon (required/gerekli) *
  Residence Address / İkamet Adresi (required/gerekli) *
  E-mail / E-Posta (required/gerekli) *
  Military Situation / Askerlik Durumu
  Nationality / Uyruğu
  Competency / Yeterliliği
  Rank Request / İstediği Görev
  Working clothes size / İş Elbisesi-Tulum Ölçüsü
  ( S / M / L / XL / XXL / XXXL )
  Safety Shoes Size / İş Ayakkbı Numarası
  EMERGENCY CONTACT POINT INFORMATION / Acil Durum İletişim Bilgileri
  FULL NAME / Tam AdiRELATIONSHIP / Yakınlık DercesiCONTACT NUMBER / İletişim Bilgisi
  PASSPORT / PasaportSEAMAN'S BOOK / Liman CüzdaniMEDICAL CERTIFICATE / Sağlık Belgesi
  Number NoNumber NoNumber No
  Issue Date Veriliş tarihiIssue Date Veriliş tarihiIssue Date Veriliş tarihi
  Issue Place Verildiği YerIssue Place Verildiği YerIssue Place Verildiği Yer
  Valid Until Bitiş TarihiValid Until Bitiş TarihiValid Until Bitiş Tarihi
  EDUCATION INFORMATIONS / Eğitim Bilgileri
  NAME OF SCHOOL Okul İsmiDIVISION BölümüGRAD. YEAR Mezuniyet yılıNOTES Notlar
  LANGUAGE INFORMATIONS / Lisan bilgileri
  LANGUAGE LisanWHERE LEARNED Öğrendiği YerSPEAKING KonuşmaREADING OkumaGRAMMAR Gramer
  CERTIFICATES / Sertifikalar
  CERTIFICATE SertifikaCERTIFICATE NO Sertifika NoISSUED DATE Veriliş TarihiEXPIRY DATE
  Bitiş tarihi
  Yangın Önleme Ve Yangınla Mücadele /Fire Prevention And Fire Fighting
  Temel İlk Yardım/ Elemantary First Aid
  Denizde Kişisel Can Kurtarma Teknikleri/ Personal Survival Techniques
  Can Kurtarma Araçlarını Kullanma / Proficiency İn Survival Craft And Rescue Boat
  Personel Güvenliği Ve Sosyal Sorumluluk Eğitimi/ Personel Safety And Social Responsibility
  Güvenlik Farkındalık Belgesi/ Security Awareness Certificate
  Belirlenmiş Güvenlik Görevleri Eğitimi/ Designated Security Duties Certificate
  Güvenlik İle İlgili Tanıtım/ Security-Related Familirization Certificate
  İleri Yangınla Mücadele/ Advanced Fire Fighring
  İlkyardım Eğitimi/ Medical First Aid Training
  Tıbbi Bakım Eğitimi/ Medical Care Training
  Radar Gözlem Ve Plotlama/ Radar Observation And Plotting
  Otomatik Radar (ARPA) Pılotlama/ Automatic Radar Plotting Aids Training
  Vardiya Tutma/ Watch Keeping
  Eektronik Harita Gösterimi Ve Bilgi Sistemi (Ecdıs)/ Electronic Chart Display Information System
  K/Ü Kaynak Yönetimi /Bridge Resources Management (BRM)
  Makine Kaynak Yönetimi / Engine Resources Management (ERM)
  Gemi Güvenlik Zabiti /Ship Security Officer (SSO)
  Yüksel Voltaj 1000 Volt Eğitim / High Voltage 1000 V Training
  Deniz Çevre Bilnci Egitimi /Marine Environmental Awareness
  Liderlik ve Ekip Çalışması Eğitimi / Leadership and Teamwork Training
  Aşçı Uygunluk Belgesi / Document Of Compliance For Ship Cook
  SEA EXPERIENCE / Çalışma Geçmişi
  Company
  Firma
  Vessel Name
  Gemi Adi
  Tonnage
  Tonaji
  Rank GöreviDisembark Date
  Ayriliş tarihi
  Working Period
  Çalişma Süresi
  PLEASE GIVE ONE NUMBERS FOR REFERENCES Referance için en az bir Numara veriniz
  Name of Company / Firma Adi
  Name of Person / Personel Adi
  Telephone / Telefon
  I declared that, all informations in this form are completely true, if any missing or wrong informations, i accept that to be fired without any warning. I will obey to the rules of the company and the ship if i attended for any duty. Bu formda belirtmiş olduğum tüm bilgilerin tam olarak doğruluğunu beyan ederim. Ayrıca bu bilgilerin içinde herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması durumunda hiçbir bir uyarıya gerek kalmaksızın iş akdine son verilmesi için sebep oluşturabileceğini anlayarak kabul ettiğimi beyan eder, şirket tarafından uygun bir göreve atandığım takdirde işyeri usul, yönetmelik ve kurallarına uymayı taahhüt ederim.
  Date/Tarih : Signature/İmza : 

  Crew Manager Notes / Personel Müdürü notlari :